43 სტრესის, შფოთვის და დეპრესიის მართვის სულიერი გზები

მივმართე 43 ექსპერტს და ვკითხე 'რომელია თქვენი საყვარელი სულიერი გზა სტრესის, შფოთვის და დეპრესიის დასაძლევად' აქ არის მათი პასუხები.