ანანდამიდი: რა იცის მეცნიერებამ აქამდე?

ანანდამიდი აღმოაჩინეს მხოლოდ 1980 წელს. ეს არის ბუნებრივად წარმოშობილი კანაბინოიდი, რომელიც უკავშირდება თავის ტვინში ენდოკანაბინოიდულ რეცეპტორებს და იწვევს ნეტარების განცდას.